17.11.17. Javna nabavka br. 60/2017 - Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava Preduzeće za puteve "Kruševacput"

17.11.17. Poziv za podnošenje ponuda

17.11.17. Konkursna dokumentacija

22.11.17. Adendum br.1

22.11.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.11.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

27.11.17. Adendum br.2

27.11.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

28.11.17. Adendum br.3

04.12.17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

30.03.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

30.03.18. Izmenjena konkursna dokumentacija

03.04.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 1

03.04.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 2

08.05.18. Odluka o dodeli ugovora

07.06.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru