17.12.18. Javna nabavka br. 115/2018 - Održavanje vertikalne svetlosne signalizacije

17.12.18. Poziv za podnošenje ponuda

17.12.18. Konkursna dokumentacija

27.12.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

28.12.18. Adendum br.1

24.01.19. Odluka o dodeli ugovora

06.02.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru