18.05.17. Javna nabavka br. 22/2017 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko Kozaračke reke u mestu Grdelica na državnog puta IIA 158 i površinske raskrsnice državnog puta IIA 158 i državnog puta IIB 438, u mestu Grdelica


Print