19.04.18. Javna nabavka br. 23/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom preko reke Ibar - Špiljani na km 296+850

19.04.18. Poziv za podnošenje ponuda

19.04.18. Konkursna dokumentacija

23.04.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

14.05.18. Odluka o dodeli ugovora

07.06.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru