20.09.17. Javna nabavka br. 102/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Južne Morave

20.09.17. Poziv za podnošenje ponuda

20.09.17. Konkursna dokumentacija

10.10.17. Odluka o dodeli ugovora

26.10.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru