21.09.18. Javna nabavka br. 89/2018 - Izrada izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad - Ruma - Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac - Loznica i izrada Idejnog projekta


Print