22.06.18. Javna nabavka br. 40/2018 - Tehnička dokumentacija poboljšanja državnog puta IA - A1 (E-75), Horgoš - Novi Sad (desna strana)

22.06.18. Poziv za podnošenje ponuda

22.06.18. Konkursna dokumentacija

02.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

05.07.18. Adendum br.1

05.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

11.07.18. Adendum br.2

11.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

13.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.07.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

19.07.18. Adendum br.3

19.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

20.07.18. Adendum br.4

20.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

26.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.10.18. Odluka o dodeli ugovora

30.10.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

14.02.19. Obaveštenje o zaklučenom ugovoru