22.11.18. Javna nabavka br. 86/2018 - Nadzor službenih vozila putem GPS-a

22.11.18. Poziv za podnošenje ponuda

22.11.18. Konkursna dokumentacija

17.12.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.12.18. Adendum br.1

17.12.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

18.12.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

21.12.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

24.12.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

24.01.19. Odluka o obustavi postupka

04.02.19. Obaveštenje o obustavi postupka