23.10.19. Javna nabavka br. 144/2018 - Troškovi funkcionalnog ispitivanja na DP A4

23.10.19. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.19. Konkursna dokumentacija

20.11.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.11.19. Adendum br.1

20.11.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

18.05.20. Odluka o dodeli ugovora

10.06.20. Obaveštenje o zaključenom ugovoru