23.12.19. Javna nabavka br. 112/2019 - Izrada dokumentarnog materijala sa praćenjem po fazama izgradnje infrastrukturnih projekata, modernizacije putnog sektora, izgradnje i proširenja naplatnih stanica, sa monitoringom, nadzorom i upravljanjem saobraćaja


Print