24.07.18. Javna nabavka br. 61/2018 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP «Putevi Srbije»

24.07.18. Poziv za podnošenje ponuda

24.07.18. Konkursna dokumentacija

14.08.18. Odluka o obustavi postupka

23.08.18. Obaveštenje o obustavi postupka