25.01.17. Javna nabavka br. 118/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 328 sa putnim objektom preko reke Ub, na km 1+900, deonica: Gola Glava – Joševa (Gola Glava) (en)

25.01.17. Poziv za podnošenje ponuda

25.01.17. Konkursna dokumentacija

06.03.17. Odluka o dodeli ugovora

28.03.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru