25.04.17. Javna nabavka br. 18/2017 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere - MICROSOFT licence

25.04.17. Poziv za podnošenje ponuda

25.04.17. Konkursna dokumentacija

30.05.17. Odluka o dodeli ugovora

02.06.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru