25.10.17. Javna nabavka br. 106/2017 - Studija ugroženosti puteva II reda od pojave snežnih nanosa

25.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

25.10.17. Konkursna dokumentacija

20.11.17. Odluka o dodeli ugovora

18.12.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru