25.11.15. Javna nabavka br. 158/2014 – Periodična ispitivanja uslova radne okoline; propisani lekarski pregledi zaposlenih po oceni službe medicine rada; osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuacija zaposlenih u slučaju opas

25.11.15. Poziv za podnošenje ponuda

25.11.15. Konkursna dokumentacija

04.12.15. Pojašnjenja u vazi sa pripremanjem ponuda

04.12.15. Adendum br.1

11.12.15. Izmenjena konkursna dokumentacija

14.12.15. Pojašnjenja u vazi sa pripremanjem ponuda

17.12.15. Pojašnjenja u vazi sa pripremanjem ponuda 1

17.12.15. Pojašnjenja u vazi sa pripremanjem ponuda 2

22.12.15. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

22.12.15. Adendum br.2

22.12.15. Pojašnjenja u vazi sa pripremanjem ponuda

25.12.15. Adendum br.3

25.12.15. Pojašnjenja u vazi sa pripremanjem ponuda

04.03.16. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

21.03.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru