26.07.18. Javna nabavka br. 48/2018 - Studija izvodljivosti izrade projektne dokumentacije za postavljanje punionica za električna vozila

26.07.18. Poziv za podnošenje ponuda

26.07.18. Konkursna dokumentacija

02.08.18. Adendum br.1

02.08.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

02.08.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

06.08.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

10.09.18. Odluka o dodeli ugovora

19.10.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru