27.09.16. Javna nabavka br. 38/2016 - Izrada izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini u JP "Putevi Srbije"

27.09.16. Konkursna dokumentacija

27.09.16. Poziv za podnošenje ponuda

30.09.16. Pitanja i odgovori

03.10.16. Pitanja i odgovori

21.10.16. Odluka o dodeli ugovora

31.10.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru