28.01.20. Javne nabavke br. 65/2019 - Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za rekonstrukkciju državnog puta IB reda br. 12, deonica: Bačka Palanka - Begeč od km 134+811 do km 152+090, L=17,28 km


Print