28.07.15. Javna nabavka br. 92/2014 - Inoviranje Idejnog projekta i Glavnog projekta (u Projekat za građevinsku dozvolu) državnog puta IB reda br. 19, deonica: Erdevik-Neštin

28.07.15. Poziv za podnošenje ponuda

28.07.15. Konkursna dokumentacija

21.08.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

23.09.15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru