28.09.18. Javna nabavka br. 74/2018 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju putnih objekata - tunela na državnom putu IB reda br. 34, deonica: Golubac - Donji Milanovac

28.09.18. Poziv za podnošenje ponuda

28.09.18. Konkursna dokumentacija

08.11.18. Odluka o dodeli ugovora

14.11.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

14.02.19. Odluka o dodeli ugovora

15.03.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru