28.09.18. Javna nabavka br. 77/2018 - Plan detaljne regulacije i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB reda br. 19, deonica: Neštin - Vizić - Erdevik od km 0+000 do km 13+700 (L=13,70km)

28.09.18. Poziv za podnošenje ponuda

28.09.18. Konkursna dokumentacija

28.09.18. Prilozi uz konkursnu dokumentaciju

03.10.18. Adendum br.1

19.10.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

11.12.18. Odluka o dodeli ugovora

14.01.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru