29.08.18. Javna nabavka br. 53/2018 - Izrada plana i programa energetske efikasnosti JP "Putevi Srbije"

29.08.18. Poziv za podnošenje ponuda

29.08.18. Konkursna dokumentacija

31.08.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

26.09.18. Odluka o dodeli ugovora

13.12.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru