01.03.16. Javna nabavka br. 111/2015 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I A reda br. 1, nadvožnjaka preko železničkih pruga Beograd - Niš i Trupale - Popovac na km 813+159,15 desne trake autoputa i km 813+164,90 leve trake autoputa E-75


Print