02.07.19. Javna nabavka br. 64/2019 - Izgradnja novog mosta preko Podvrške reke na km 20+684 državnog puta I-B reda br. 35, deonica: Milutinovac - Brza Palanka (ID 3504)


Print