04.09.17 Javna nabavka u otvorenom postupku br. 118/2017 – Pojačano održavanje državnog puta IIA reda br. 100, deonica od km 135+580 (izlaz iz naseljenog mesta S.Karlovci) do km 142+400 (en)

04.09.17. Poziv za podnošenje ponuda

04.09.17. Konkursna dokumentacija

15.09.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.09.17. Adendum br.1

27.09.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

04.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

04.10.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

04.10.17. Adendum br.2

09.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.10.17. Odluka o dodeli ugovora

10.11.17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

05.04.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru