05.09.19. Javna nabavka br. 67/2019 - Klizište na državnom putu I B reda br. 39, deonica: Lebane (Krivača) - Negosavlje na km 102+040

05.09.19. Poziv za podnošenje ponuda

05.09.19. Konkursna dokumentacija

18.10.19. Odluka o obustavi postupka

28.10.19. Obaveštenje o obustavi postupka