05.11.19. Javna nabavka br. 113/2019 - Periodično održavanje objekata na državnom putu II-B reda br. 328, deonica: Gola Glava - Joševa (Gola Glava), most preko reke Ub km 1+900

05.11.19. Poziv za podnošenje ponuda

05.11.19. Konkursna dokumentacija

25.11.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.02.20. Odluka o obustavi postupka

02.03.20. Obaveštenje o obustavi postupka