07.06.19. Javna nabavka br. 50/2019 - Projekat autoputa E-75 (M-22) Beograd – Novi Sad (LOT 1.1) – Preostali radovi III deo – Radovi na izgradnji servisnih saobraćajnica za prateće sadržaje uz autoput od km 112+500 do km 114+000)


Print