07.06.19. Javna nabavka br. 50/2019 - Projekat autoputa E-75 (M-22) Beograd – Novi Sad (LOT 1.1) – Preostali radovi III deo – Radovi na izgradnji servisnih saobraćajnica za prateće sadržaje uz autoput od km 112+500 do km 114+000)

07.06.19. Poziv za podnošenje ponuda

07.06.19. Konkursna dokumentacija

21.06.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

02.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

03.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

29.07.19. Odluka o dodeli ugovora

27.08.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.06.20. Odluka o izmeni ugovora