10.04.18. Javna nabavka br. 171/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-B reda br. 22, deonica: Zagrađe - Gornji Milanovac km 317+050, most preko potoka Garibovac - Lukića most

10.04.18. Poziv za podnošenje ponuda

10.04.18. Konkursna dokumentacija

30.04.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.04.18. Izmena konkursne dokumentacije - Adendum 1

30.05.18. Odluka o dodeli ugovora

22.06.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.07.19. Odluka o izmeni ugovora

12.09.19. Odluka o izmeni ugovora

09.01.20. Odluka o izmeni ugovora

10.06.20. Odluka o izmeni ugovora