14.03.18. Javna nabavka br. 93/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-A reda br. 1, most preko Novih Bara na km 713+680

14.03.18. Poziv za podnošenje ponuda

14.03.18. Konkursna dokumentacija

03.04.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

03.04.18. Adendum br. 1

23.04.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

03.05.18. Odluka o obustavi postupka

15.05.18. Obaveštenje o obustavi postupka