14.10.19. Javna nabavka br. 99/2019 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu I-A reda br. 1 na km 740+850, most preko puta kod Paraćina

14.10.18. Poziv za podnošenje ponuda

14.10.18. Konkursna dokumentacija

30.10.19. Odluka o dodeli ugovora

19.11.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru