16.05.17. Javna nabavka br. 129/2016 - Koridor 10 /E-75/ - elektro radovi na petlji „Preševo“

16.05.17. Poziv za podnošenje ponuda

16.05.17. Konkursna dokumentacija

19.05.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

01.06.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

09.06.17. Pojašnjenja u vezi pripremanja ponuda

09.06.17. Izmena konkursne dokumnetacije - Adendum br. 1

12.06.17. Izmena konkursne dokumnetacije - Adendum br. 2

12.06.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

13.06.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

16.06.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

10.10.17. Odluka o dodeli ugovora

17.11.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.19. Odluka o izmeni ugovora