17.05.17. Javna nabavka br. 78/2016 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 38, Kruševac - Razbojna, deonica: Šumice - Mudrakovac, od km 74+621,33 do km 75+412,75 L=774,2m

17.05.17. Poziv za podnošenje ponuda

17.05.17. Konkursna dokumentacija

13.06.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.06.17. Odluka o dodeli ugovora

26.07.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru