17.09.15. Javna nabavka br. 88/2015 - Izgradnja kompleksa čeone naplatne stanice na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75) na km. 605+635 i baze za održavanje puteva K.O. Vrčin opština Grocka grad Beograd

17.09.15. Poziv za podnošenje ponuda

17.09.15. Konkursna dokumentacija

18.09.15. Rešenje o imenovanju gradjanskog nadzornika

02.10.15. Adendum br. 1

02.10.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

05.10.15. Adendum br. 2

12.10.15. Adendum br. 3

12.10.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

13.10.15. Adendum br. 4

13.10.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

14.10.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

15.10.15. Adendum br. 4 - Izmena

15.10.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

15.10.15. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

16.10.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

20.11.15. Odluka o dodeli ugovora

04.12.15. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

16.12.15. Odluka o dodeli ugovora

14.01.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.09.16. Odluka o izmeni ugovora


Print