18.03.19. Javna nabavke br. 12/2019 - Izgradnja kolovoza od kružnog toka na državnom putu IIA reda br. 130, kod naseljenog mesta Tomaševac, do kružne raskrsnice na državnom putu IIA reda br. 129 na km 91+837 sa izgradnjom mosta preko kanala «NADELA»

18.03.18. Poziv za podnošenje ponuda

18.03.18. Konkursna dokumentacija

10.04.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

10.04.19. Adendum br.1

10.04.19. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

17.04.19. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.05.19. Odluka o dodeli ugovora

25.06.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.06.20. Odluka o izmeni ugovora