18.07.16. Javna nabavka br. 30/2016 – Prојеkаt аutоputа Е-75 (М-22), Bеоgrаd – Nоvi Sаd, LOT 1.1. Prојеktоvаnjе i izgrаdnjа аutоputа Е-75 оd Bеоgrаdа dо Nоvоg Sаdа оd km 108+000 dо km 118+060 – prеоstаli rаdоvi II dео (en)

15.07.16. Poziv za podnošenje ponuda

15.07.16. Konkursna dokumentacija

29.07.16. Adendum br.1

29.07.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

04.08.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

10.08.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

10.08.16. Adendum br.2

15.08.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

02.11.16. Odluka o dodeli ugovora

10.11.16. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

14.12.16. Odlukа o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava

16.12.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.05.16. Odluka o izmeni ugovora