19.07.16. Javna nabavka br. 54/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 29, granični prelaz sa Crnom Gorom – Jabuka – Prijepolje, u mestu Ravne na km 15+300 (en)

19.07.16. Poziv za podnošenje ponuda

19.07.16. Konkursna dokumentacija

23.08.16. Odluka o dodeli ugovora

06.09.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru