19.07.17. Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda broj 1, most preko železničke pruge Topčider - Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda broj 1 Beograd - Niš sa Smederevo

19.07.17. Poziv za podnošenje ponuda

19.07.17. Konkursna dokumentacija

17.08.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.08.17. Adendum br.1

30.08.17. Odluka o obustavi postupka

11.09.17. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke