20.06.16. Javna nabavka br. 7/2016 - Sanacija crnih tačaka na državnom putu IB reda br. 28 – kružni tok u Užicu, veza sa državnim putem IIA reda br. 174 (en)

20.06.16. Poziv za podnošenje ponuda

20.06.16. Konkursna dokumentacija

27.07.16. Odluka o dodeli ugovora

08.08.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.11.17. Odluka o izmeni ugovora