22.08.17. Javna nabavka u pregovaračkom postupku br. 108/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata državnom putu IB reda broj 22, most preko Jablaničkog potoka u Batnjaku, deonica: Raška – Novi Pazar km 461+944


Print