24.07.17. Javna nabavka br. 15/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu IIA reda br. 102 (na km 43+850) - kružna raskrsnica u Molu

24.07.17. Poziv za podnošenje ponuda

24.07.17. Konkursna dokumentacija

07.09.17. Odluka o dodeli ugovora

22.09.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru