25.07.17. Javna nabavka br. 63/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-B reda br. 21, deonica: Požega - Arilje, most preko reke Đetinje - Lekovića most na km 2+187

25.07.17. Poziv za podnošenje ponuda

25.07.17. Konkursna dokumentacija

17.08.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.08.17. Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

17.08.17. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.10.17. Odluka o dodeli ugovora

05.12.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.09.18. Odluka o izmeni ugovora

10.10.18. Odluka o izmeni ugovora