26.09.17. Javna nabavka br. 116/2017 - Periodično održavanje - sanacija kolovozne konstrukcije na državnom putu I-B reda br. 13, kružna raskrsnica sa ulicama Pere Dobrinovića i Baranjska na km 123+502,42 u Zrenjaninu (kod autobuske stanice)


Print