26.09.17. Javna nabavka br. 116/2017 - Periodično održavanje - sanacija kolovozne konstrukcije na državnom putu I-B reda br. 13, kružna raskrsnica sa ulicama Pere Dobrinovića i Baranjska na km 123+502,42 u Zrenjaninu (kod autobuske stanice)

26.09.17. Poziv za podnošenje ponuda

26.09.17. Konkursna dokumentacija

16.10.17. Adendum br.1

16.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

20.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

23.11.17. Odluka o dodeli ugovora

29.01.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru