26.09.19. Javna nabavka br. 76/2019 - Izgradnja instalacija javnog osvetljenja raskrsnice državnog puta I-B reda br. 24 i državnog puta I-B reda br. 23 i osvetljenje putnog objekta Kamidžorski most

26.09.19. Poziv za podnošenje ponuda

26.09.19. Konkursna dokumentacija

04.10.19. Adendum br.1

04.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

21.10.19. Adendum br.2

21.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

03.12.19. Odluka o dodeli ugovora

10.01.20. Obaveštenje o zaključenom ugovoru