27.06.18. Javna nabavka br. 34/2018 - Projektovanje i izgradnja naplatnih stanica na državnim putevima A1 (Autoput E-75) krak ka Makedoniji, A4 (Autoput E-80) - krak ka Bugarskoj i A2 (Autoput E-763) - deonica Obrenovac - Preljina

27.06.18. Poziv za podnošenje ponuda

27.06.18. Konkursna dokumentacija

13.07.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

13.07.18. Adendum br.1

13.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

20.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

23.07.18. Adendum br.2

01.08.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

01.08.18. Adendum br.3

06.08.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

17.08.18. Odluka o dodeli ugovora

22.08.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.09.19. Odluka o izmeni ugovora

22.01.20. Odluka o izmeni ugovora