27.12.18. Javna nabavka br. 120/2018 - Centar za akviziciju i obradu podataka sistema za naplatu putarine

27.12.18. Poziv za podnošenje ponuda

27.12.18. Konkursna dokumentacija

12.02.18. Odluka o dodeli ugovora

07.03.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru