29.03.19. Javna nabavke br. 24/2019 - Izgradanja državnog puta II-A reda br. 197 deonica: Golijska Reka – Preko Brdo (od km 0+000,00 do km 3+544,47) i državnog puta II-A reda br. 198 deonica: Preko Brdo – Odvraćenica (od km 0+160.636 do km 11+937.895)

29.03.19. Poziv za podnošenje ponuda

29.03.19. Konkursna dokumentacija

01.04.19. Adendum br.1

22.04.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

22.04.19. Adendum br.2

03.05.19. Odluka o dodeli ugovora

08.05.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru