29.10.18. Javna nabavka br. 83/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-B reda br. 18, deonica: Straža - Bela Crkva, most br. 1 preko Karaša ID 03026 (stara stacionaža km 120+370,00)


Print